De voordelen van schoolfruit

 • Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente
 • Leerlingen die gezond eten, zitten lekkerder in hun vel, zijn minder ziek, presteren beter en vertonen minder pestgedrag
 • Gezond eten is aanstekelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven. Waardoor zij dit thuis ook durven te doen
 • Ouders waarderen het. Na de periode van gratis fruit en groente (EU-Schoolfruit), wil 75% van de ouders een structureel schoolfruitbeleid.
 • Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente
 • Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting
 • Minder obesitas onder de kinderen. Gezonde levensstijl leidt tot minder obesitas waaronder ook het eten van genoeg groente en fruit.

De voordelen van kas tot in de klas ten opzichte van het mee-geef-model

Voor de kinderen is het belangrijk om genoeg fruit te eten. Kinderen leren verschillende soorten fruit te proeven en te eten door deze elke week gezamelijk op school te eten. Het van- kas-tot- in-de-klas-model heeft meerdere voordelen ten opzichte van het “mee-geef-model”.

De belangrijkste voordelen staan hieronder vermeld:

 • De kwetsbare groep kinderen, die gezonde voeding niet van huis uit mee krijgt, mist de boot niet
 • Ieder kind ervaart klassikaal hetzelfde (iedereen gelijk)
 • Kinderen ervaren ook nieuwe, bijzondere soorten groente en fruit uit andere culturen
 • De kwaliteit is gewaarborgd door gecontroleerd en geconditioneerd vervoer
 • Een positieve impact op een structureel gezonde leefstijl op korte én lange termijn
 • Schoolfruit.nl is gemiddeld goedkoper dan het “mee-geef-model”
 • Juist nu het gezondheidsvraagstuk hét thema is een enorme boost geven om het immuunsysteem van de jeugd te versterken!

Waarom schoolfruit?

Het belang van gezonde voeding is de drijfveer van onze werkzaamheden. Kinderen die gezond eten: kunnen zich beter concentreren, zijn minder ziek en zitten lekkerder in hun vel.

Wie betaalt schoolfruit?

Uit ervaring bij andere gezonde scholen is gebleken dat wanneer verschillende partners een bijdrage leveren, een duurzame en structurele oplossing binnen handbereik is.