De voordelen van het leveranciersmodel (ten opzichte van het meegeef model)

Voor de kinderen is het belangrijk om genoeg fruit te eten. Door elke week op school gezamenlijk dit te doen leren ze de verschillende soorten te leren proeven en eten. Het leveranciersmodel heeft meerdere voordelen ten opzichte van het meegeef model. De belangrijkste voordelen staan hieronder vermeld.

 1. De kwetsbare groep kinderen, die gezonde voeding niet van huis uit meekrijgt mist de boot niet.
 2. Ieder kind ervaart klassikaal hetzelfde.
 3. Kinderen ervaren ook de smaken van groenten uit andere culturen.
 4. De kwaliteit is gewaarborgd door gecontroleerd en geconditioneerd vervoer.
 5. 18% van de kinderen gaat meer groente en fruit consumeren na een structurele invoering van schoolfruit.
 6. De ouders worden ont zorgt.
 7. Schoolfruit.nu is 50% goedkoper dan het meegeef model.

Algemene voordelen van schoolfruit

 1. Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente
  Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen. Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
 2. Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis.
 3. Ouders waarderen het. Na de periode van gratis fruit en groente, wil 75% van de ouders een structureel schoolfruitbeleid.
 4. Het is helder en eenduidig. Ouders weten waar ze aan toe zijn als ze alleen fruit en groente mogen meegeven voor het tienuurtje.
 5. Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente.
 6. Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.
 7. Minder obesitas onder de kinderen. Gezonde levensstijl leidt tot minder obesitas waaronder ook het eten van genoeg groente en fruit.