OUDERENQUÊTE SCHOOLFRUIT

Als school is het belangrijk om beleid te hebben op het gebied van gezonde voeding. Hierbij is de mening van ouders zeer waardevol. De Ouderenquête Schoolfruit van Linkin Business geeft hier duidelijk antwoord op. Door middel van een korte enquête en een praktisch rapport wordt er inzicht gegeven in wat de wensen en voorkeuren van de ouders zijn. Dit is belangrijke input om keuzes te maken in het beleid van gezonde voeding bij uw op school.

Linkin Business is de Schoolfruit.nl-partner voor het uitvoeren van Ouderenquêtes. Linkin Business is lid van Center for Marketing Insights, Research & Analytics waardoor de kwaliteit altijd gewaarborgd is. De routing van deze enquête bestaat uit de volgende stappen:

  1. Meld uw school hieronder aan met de benodigde informatie.
  2. Linkin Business controleert de aangeleverde informatie, richt de Ouderenquête in en stuurt u de unieke link van de enquête via e-mail toe.
  3. Uw school zet de Ouderenquête uit en zorgt dat de elk kind en ouder weet dat de Ouderenquête wordt gehouden.
  4. Linkin Business sluit na een week de Ouderenquête en stuurt het rapport met de resultaten digitaal in PDF naar op. Separaat wordt, op nacalculatie van het aantal ingevulde enquêtes, de factuur verstuurd.

Een gemiddelde doorlooptijd van de Ouderenquête is 3 tot 4 weken.

Voorbeeld documenten Ouderenquête:

Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen wij je het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Problemen met invullen of andere vragen? Neem dan contact op met Reinoud Bliek, [email protected]

Velden met een * zijn verplicht.

School

Contactpersoon school

Informatie met betrekking tot de Ouderenquête

Facturatiegegevens school