Financieren van schoolfruit

Om structureel schoolfruit te realiseren werken wij met de (financierings)schijf van vijf. Uit onze ervaring bij andere gezonde scholen blijkt dat een dergelijke opzet, waarbij meerdere partners een bijdrage leveren, voor een duurzame oplossing zorgt.

U kunt de Schijf van Vijf invullen zodat u direct inzicht krijgt welke rol uw school en de (mogelijke) samenwerkingspartners kunnen innemen.

De ouders

Uit landelijk onderzoek van Linkin Business (MOA gecertificeerd) onder ruim 27.000 ouders geeft 93,1% van de ouders aan € 0,50 of meer per week te willen bijdragen aan gezonde voeding op school. Hiervan geeft driekwart aan een jaarlijkse Fruitbijdrage van € 20,- tot € 40,- te willen voldoen.

Desgewenst kunnen wij een enquête onder ouders faciliteren zodat u precies weet hoe de ouders bij uw op school denken over gezonde voeding en schoolfruit en een mogelijke fruitbijdrage voor ouders kunt voorleggen.

De school

Iedere school stelt het jaarplan met budget op. Veel scholen die schoolfruit klassikaal uitdelen, vinden dat een belangrijk onderdeel van hun beleid en nemen gemiddeld € 5,- tot € 10,- per leerling op in de jaarlijkse begroting.

Sponsoring

Er zijn veel verschillende organisaties en serviceclubs (Lions, Rotary, JCI) binnen een gemeente die schoolfruit een warm hart toedragen die een bijdrage of donatie willen doen. Ook is er de mogelijkheid om als organisatie of bedrijf fruit af te nemen. Dit is altijd inclusief een vast aantal stuks voor een of meerdere scholen naar keuze.

Overheid

Er zijn nationaal, regionaal en lokaal diverse overheidsprojecten en programma’s die aansluiten bij sport/bewegen en gezonde voeding. Binnen gemeenten zijn er ook allerlei mogelijkheden voor gezinnen wanneer zij geen eigen bijdragen kunnen betalen.

De kinderen

Jaarlijkse activiteiten tijdens Koningsdag of een sportdag blijkt tot een bijdrage van gemiddeld € 20,- tot wel € 50,- per leerling te zorgen! Schoolfruit.nl beschikt over veel ervaring en kennis bij het initiëren en faciliteren van activiteiten ten behoeve van schoolfruit. Deze zijn gebundeld in de Week van het Schoolfruit maar kunnen desgewenst ook op een ander tijdstip worden uitgevoerd:

Bekijk de inspirerende events van de Fruitvriendjes

Waarom schoolfruit?

Het belang van gezonde voeding is de drijfveer van onze werkzaamheden. Kinderen die gezond eten: kunnen zich beter concentreren, zijn minder ziek en zitten lekkerder in hun vel.

De voordelen

Voor de kinderen is het belangrijk om genoeg fruit te eten. Kinderen leren verschillende soorten fruit te proeven en te eten door deze elke week gezamelijk op school te eten.

Onze producten

Onze missie is “Gezonde Kinderen” en om dat waar te maken is er niet één oplossing. Samen met u zoeken wij graag naar het beste product en de bijbehorende financiering.