Schoolfruit-indeling jaren 2021-2023

Samen met Schoolfruit.nl werken aan structureel klassikaal schoolfruit? De uitgangspunten:

  • scholen ontvangen per kind per week minimaal 3 porties groente en/of fruit gedurende het schooljaar
  • inventariseer met een onze regionale schoolfruitadviseurs wat de mogelijkheden zijn en welke middelen hiervoor nodig zijn
  • onze schoolfruitadviseurs zijn op de hoogte van diverse mogelijkheden van financiering en subsidies en kunnen dit ook voor uw school verzorgen
  • stapsgewijs dit plan uitvoeren en samen gaan voor meer gezonde kinderen!

Zo kan leergang 2021/2022 en 2022/2023 eruit zien:

Mogelijke planning 2021/2022

Mogelijke planning 2022/2023

Wilt u met een van onze regionale adviseurs in gesprek om dit te realiseren?