De Gezonde Basisschool van de toekomst

Het project ‘De Gezonde Basisschool van de toekomst‘ publiceerde onlangs de tussentijdse resultaten.
Samengevat:

  • Meer beweging, minder zitten
  • Gezonder voedingspatroon
  • Minder pestgedrag

In de onderstaande infographic zijn de resultaten uitgebreider weergegeven.

Het project heeft als doel te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een gestructureerd dagritme aangeboden krijgen met voldoende tijd voor onderwijs, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.

Ook wordt onderzocht of een dergelijk dagritme meer rust en minder stress betekent voor zowel kinderen als ouders en in hoeverre dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijk kind-specifieke voordelen wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange- als de lange termijn.

Schoolfruit.nl zet zich in als kennispartner van basisscholen in Nederland en in diverse landelijke en regionale onderzoeks- en projectgroepen op het snijvlak van voeding en sport/bewegen. Schoolfruit.nl volgt het project De Gezonde Basisschool van de Toekomst met grote interesse en kijkt uit naar de resultaten die nog zullen worden gepubliceerd.

Meer informatie is te vinden op: De Gezonde Basisschool van de Toekomst

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *