De gezonde ambities van Schoolfruit.nl zijn niet te realiseren zonder de politiek. Bewindspersonen en kamerleden onderstrepen het belang voor gezonde voeding voor kinderen. Op overheidsniveau werken wij al jaren samen en stellen wij onze kennis en ons netwerk volledig beschikbaar. Schoolfruit.nl ziet in de overheid dan ook een constructieve en belangrijke samenwerkingspartner bij het verwezenlijken van gezonde basisscholen met gezonde kinderen. Schoolfruit.nl vraag politici om de randvoorwaarden voor onze continuïteit te waarborgen en ons te ondersteunen bij de noodzakelijke ambitie om nog meer kinderen te bereiken.

De gezonde ambities van Schoolfruit.nl zijn niet te realiseren zonder maatschappelijke organisaties. Deze onderstrepen namelijk het belang voor gezonde voeding voor kinderen. Met een structurele samenwerking kunnen wij onze kennis en ons netwerk met elkaar delen. De belangrijkste partners waarmee wij intensief samenwerken zijn:

  • Groente en fruit op school Vanzelfsprekend!
  • Nationaal Programma Preventie – Alles is Gezondheid

Scholen

De gezonde en noodzakelijke ambities van Schoolfruit zijn niet te realiseren zonder de scholen zelf. Vanuit het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma krijgt een select aantal scholen de mogelijkheid om voor een periode van 20 weken gratis groente en fruit te ontvangen. Het fruit dat met behulp van EU gelden wordt verspreidt is behulpzaam, maar niet voldoende. Om gezonde voeding voor ieder kind toegankelijk te maken is het belangrijk dat scholen structureel inzetten op schoolfruit in de klas, ook na de subsidieweken. Veel scholen doen dit al, of hebben belangrijke eerste stappen gezet.

Ambassadeurs

Veel ouders vinden het belangrijk dat alle kinderen op school een gezond tien uurtje kunnen eten. Zij weten als de beste wie het juiste aanspreekpunt is op school. Door hun bijdrage en onze schoolaanpak zijn er inmiddels meer dan 500 mensen actief betrokken bij schoolfruit. Zo maken we de wereld van onze kinderen weer een stukje gezonder, leuker en lekkerder!

Waarom schoolfruit?

Het belang van gezonde voeding is de drijfveer van onze werkzaamheden. Kinderen die gezond eten: kunnen zich beter concentreren, zijn minder ziek en zitten lekkerder in hun vel.

De voordelen

Voor de kinderen is het belangrijk om genoeg fruit te eten. Kinderen leren verschillende soorten fruit te proeven en te eten door deze elke week gezamelijk op school te eten.

Wie betaalt schoolfruit?

Uit ervaring bij andere gezonde scholen is gebleken dat wanneer verschillende partners een bijdrage leveren, een duurzame en structurele oplossing binnen handbereik is.