Wie gaat het schoolfruit betalen voor de kinderen?

Uit ervaring bij andere gezonde scholen is gebleken dat wanneer verschillende partners een bijdrage leveren, een duurzame en structurele oplossing binnen handbereik is.

Wij denken daarom vanuit de Schijf van Vijf bij het financieren van schoolfruit. Door deze in te vullen, krijgt u direct inzicht of dit model ook voor uw school zou kunnen werken. Welke mogelijke partners kunnen voor u een bijdrage leveren binnen de Schijf van Vijf?

De ouders

Uit landelijk onderzoek van Linkin Business waar 550 ouders aan hebben meegewerkt, blijkt dat ruim 80% van de ouders € 0,50 tot € 1,00 per week te willen bijdragen aan gezonde voeding op school. Dit gaat om een Fruitbijdrage van € 20,- tot € 40,- per (school)jaar.

De school

Iedere school stelt het jaarplan met budget op. Veel scholen die schoolfruit klassikaal uitdelen, vinden dat een belangrijk onderdeel van hun beleid en nemen gemiddeld € 5,- tot € 10,- per leerling op in de jaarlijkse begroting.

Sponsoring

Er zijn veel verschillende organisaties en serviceclubs binnen een gemeente die schoolfruit een warm hart toedragen die een bijdrage of donatie willen doen. Ook is er de mogelijkheid om als organisatie of bedrijf fruit af te nemen. Dit is altijd inclusief een vast aantal stuks voor een of meerdere scholen naar keuze.

Overheid

Er zijn nationaal, regionaal en lokaal diverse overheidsprojecten en programma’s die aansluiten bij sport/bewegen en gezonde voeding. Iedere gemeente geeft bovendien ondersteuning aan gezinnen welke bijvoorbeeld eigen bijdragen niet kunnen betalen.

De kinderen

Jaarlijkse activiteiten tijdens Koningsdag of een sportdag blijkt tot een bijdrage van gemiddeld € 20,- tot € 50,- per leerling te zorgen. Schoolfruit.nl beschikt over veel ervaring en kennis bij het initiëren en faciliteren van activiteiten ten behoeve van schoolfruit, waaronder:

De Week van het Schoolfruit

Waarom schoolfruit?

Het belang van gezonde voeding is de drijfveer van onze werkzaamheden. Kinderen die gezond eten: kunnen zich beter concentreren, zijn minder ziek en zitten lekkerder in hun vel.

De voordelen

Voor de kinderen is het belangrijk om genoeg fruit te eten. Kinderen leren verschillende soorten fruit te proeven en te eten door deze elke week gezamelijk op school te eten.

Onze producten

Onze missie is “Gezonde Kinderen” en om dat waar te maken is er niet één oplossing. Samen met u zoeken wij graag naar het beste product en de bijbehorende financiering.